دانلود نمونه سوالات کارگاه طراحی سطح سه (1) نقاشی با پاسخ

دانلود نمونه سوالات کارگاه طراحی سطح سه (1) نقاشی با پاسخ

دانلود نمونه سوالات کارگاه طراحی سطح سه (1) نقاشی با پاسخ از دروس تخصصی در مقطع کارشناسی – جزوه و پروژه کارگاه طراحی سطح سه (1) + آزمون آنلاین نمونه سوالات کارگاه طراحی سطح سه (1) بانک دانلود نمونه سوال گزینه ها گنجینه ای کامل از تمامی نمونه سوالات درس کارگاه طراحی سطح سه (1) […]

دانلود نمونه سوالات مبانی هنرهای تجسمی (1) نقاشی با پاسخ

دانلود نمونه سوالات مبانی هنرهای تجسمی (1) نقاشی با پاسخ

دانلود نمونه سوالات مبانی هنرهای تجسمی (1) نقاشی با پاسخ از دروس تخصصی در مقطع کارشناسی – جزوه و پروژه مبانی هنرهای تجسمی (1) + آزمون آنلاین فایل پیش رو حاوی دو سری نمونه سوال به همراه  1کتاب  مبانی هنرهای تجسمی است که میتوانید از آنها جهت بالابردن سطح علمی خود بهره مند شوید. نمونه […]

دانلود نمونه سوالات تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی نقاشی با پاسخ

دانلود نمونه سوالات تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی نقاشی با پاسخ

دانلود نمونه سوالات تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی نقاشی با پاسخ از دروس تخصصی در مقطع کارشناسی – جزوه و پروژه تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی + آزمون آنلاین نمونه سوالات تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی بانک دانلود نمونه سوال گزینه ها گنجینه ای کامل از […]

دانلود نمونه سوالات کارگاه چاپ دستی 3 ( سیلک اسکرین ) نقاشی با پاسخ

دانلود نمونه سوالات کارگاه چاپ دستی 3 ( سیلک اسکرین ) نقاشی با پاسخ

دانلود نمونه سوالات کارگاه چاپ دستی 3 ( سیلک اسکرین ) نقاشی با پاسخ از دروس اختیاری در مقطع کارشناسی – جزوه و پروژه کارگاه چاپ دستی 3 ( سیلک اسکرین ) + آزمون آنلاین نمونه سوالات کارگاه چاپ دستی 3 ( سیلک اسکرین ) بانک دانلود نمونه سوال گزینه ها گنجینه ای کامل از […]

دانلود نمونه سوالات کارگاه نقاشی سطح یک (1) نقاشی با پاسخ

دانلود نمونه سوالات کارگاه نقاشی سطح یک (1) نقاشی با پاسخ

دانلود نمونه سوالات کارگاه نقاشی سطح یک (1) نقاشی با پاسخ از دروس اصلی در مقطع کارشناسی – جزوه و پروژه کارگاه نقاشی سطح یک (1) + آزمون آنلاین نمونه سوالات کارگاه نقاشی سطح یک (1) بانک دانلود نمونه سوال گزینه ها گنجینه ای کامل از تمامی نمونه سوالات درس کارگاه نقاشی سطح یک (1) […]

دانلود نمونه سوالات کارگاه طراحی سطح سه (2) نقاشی با پاسخ

دانلود نمونه سوالات کارگاه طراحی سطح سه (2) نقاشی با پاسخ

دانلود نمونه سوالات کارگاه طراحی سطح سه (2) نقاشی با پاسخ از دروس تخصصی در مقطع کارشناسی – جزوه و پروژه کارگاه طراحی سطح سه (2) + آزمون آنلاین نمونه سوالات کارگاه طراحی سطح سه (2) بانک دانلود نمونه سوال گزینه ها گنجینه ای کامل از تمامی نمونه سوالات درس کارگاه طراحی سطح سه (2) […]

دانلود نمونه سوالات کارگاه طراحی پایه(سطح یک)(2) نقاشی با پاسخ

دانلود نمونه سوالات کارگاه طراحی پایه(سطح یک)(2) نقاشی با پاسخ

دانلود نمونه سوالات کارگاه طراحی پایه(سطح یک)(2) نقاشی با پاسخ از دروس تخصصی در مقطع کارشناسی – جزوه و پروژه کارگاه طراحی پایه(سطح یک)(2) + آزمون آنلاین نمونه سوالات کارگاه طراحی پایه(سطح یک)(2) بانک دانلود نمونه سوال گزینه ها گنجینه ای کامل از تمامی نمونه سوالات درس کارگاه طراحی پایه(سطح یک)(2) است. اگر دانشجوی رشته […]

دانلود نمونه سوالات هندسه مناظر و مرایا نقاشی با پاسخ

دانلود نمونه سوالات هندسه مناظر و مرایا نقاشی با پاسخ

دانلود نمونه سوالات هندسه مناظر و مرایا نقاشی با پاسخ از دروس تخصصی در مقطع کارشناسی – جزوه و پروژه هندسه مناظر و مرایا + آزمون آنلاین این فایل حاوی 1 نمونه  سوال تمرین های کتاب علم مناظر و مرایا دهم گرافیک همچنین کتاب علم مناظر و مرایا دهم گرافیک است میتوانید از آنها جهت […]

دانلود نمونه سوالات تاریخ عمومی نقاشی 3 نقاشی با پاسخ

دانلود نمونه سوالات تاریخ عمومی نقاشی 3 نقاشی با پاسخ

دانلود نمونه سوالات تاریخ عمومی نقاشی 3 نقاشی با پاسخ از دروس اصلی در مقطع کارشناسی – جزوه و پروژه تاریخ عمومی نقاشی 3 + آزمون آنلاین نمونه سوالات تاریخ عمومی نقاشی 3 بانک دانلود نمونه سوال گزینه ها گنجینه ای کامل از تمامی نمونه سوالات درس تاریخ عمومی نقاشی 3 است. اگر دانشجوی رشته […]

دانلود نمونه سوالات آشنایی با هنر در تاریخ 2 نقاشی با پاسخ

دانلود نمونه سوالات آشنایی با هنر در تاریخ 2 نقاشی با پاسخ

دانلود نمونه سوالات آشنایی با هنر در تاریخ 2 نقاشی با پاسخ از دروس تخصصی در مقطع کارشناسی – جزوه و پروژه آشنایی با هنر در تاریخ 2 + آزمون آنلاین نمونه سوالات آشنایی با هنر در تاریخ 2 بانک دانلود نمونه سوال گزینه ها گنجینه ای کامل از تمامی نمونه سوالات درس آشنایی با […]