براین کوین رایگان و آموزش ساخت کیف پول Braincoin (BRAIN)

براین کوین رایگان و آموزش ساخت کیف پول Braincoin (BRAIN)

براین کوین (Braincoin) چیست؟ ارز دیجیتالی براین کوین دارای شبکه توافقی است که به صورت BRAIN در فضای مجازی نمایش داده می شود. نمودار براین کوین در چند ماه اخیر رشد بسیار زیاده داشته است و درصد رشد براین کوین نشان دهنده افزایش روزانه قیمت آن است. براین کوین ایمن است و تاکنون براین کوین […]